Últimas novas Voltar
Bases subvencións Concelleria de Igualdade
Publicado por Juan Zaragoza el 15-06-2012 09:53:13

Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción da muller no ano 2012

 O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados dende o día seguinte á publicación destas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou mediante calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común.

Pazo de presentacion de solicitudes:

09/06/2012 a 28/06/2012

Documentos
Bases 10:42 23-06-2012
Anexo_1 10:44 23-06-2012
Anexo_2 10:45 23-06-2012
Anexo_3 10:45 23-06-2012
Anexo_4 10:45 23-06-2012
Comentarios (0)
Se queres facer un comentario inicia sesión ou rexístrate