Últimas novas
Oferta de emprego C.C. Vigués
Publicado por Administrador el 23-08-2017 11:40:39

- E n t r e n a d o r  n a c i o n a l  d e  c i c l i s m o , o f i c i a l t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o .
- T é c n i c o d e c i c l i s m o , m o n i t o r d e t i e m p o l i b r e c o n t i t u l a c i ó n d e D i r e c t o r D e p o r t i v o R e g i o n a l .
- 2 M o n i t o r d e c i c l i s m o p a r a a c t i v i d a d e s .

Ler máis
Fundación CIP Oferta de emprego
Publicado por Juan Zaragoza el 19-07-2017 19:30:22

1 Orientador/a Laboral

Ler máis
A.VV. CAsco Vello Alto
Publicado por Juan Zaragoza el 18-07-2017 19:53:32

POSTO 1 RESPONSABLE EN COMUNICACIÓN
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN E DESEÑO GRÁFICO
POSTO 2 PRODUCCIÓN DE EVENTOS
AXUDANTE EN PRODUCCIÓN DE EVENTOS

Ler máis
AJE Vigo Oferta de emprego
Publicado por Juan Zaragoza el 18-07-2017 08:52:14

ASESORAMENTO A PERSOAS QUE QUEREN MONTAR A SÚA EMPRESA,

Ler máis
DOA Oferta de emprego
Publicado por Juan Zaragoza el 18-07-2017 08:45:02

1 Oficial 1ª Mantenimiento

Ler máis