Últimas novas
Agrupación Deportiva Tamiar-APAMP Ofertas de emprego
Publicado por Administrador el 12-01-2018 09:40:57

1 Coidador/a

1 Monitor/a de deporte

1 Monitor/as de ocio

Ler máis
APAMP Ofertas de emprego
Publicado por Administrador el 12-01-2018 09:38:52

1 Monitor de obradoiro artístico

1 Logopeda

Ler máis
Oferta de Emprego Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos
Publicado por Administrador el 11-01-2018 09:15:19

Postos ofertados:

- 1 Licenciada en psicoloxía.
- 2 Diplomadas en traballo social.
- 1 Técnica administrativa.

Ler máis
Oferta de emprego C.C. Vigués
Publicado por Administrador el 23-08-2017 11:40:39

- E n t r e n a d o r  n a c i o n a l  d e  c i c l i s m o , o f i c i a l t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o .
- T é c n i c o d e c i c l i s m o , m o n i t o r d e t i e m p o l i b r e c o n t i t u l a c i ó n d e D i r e c t o r D e p o r t i v o R e g i o n a l .
- 2 M o n i t o r d e c i c l i s m o p a r a a c t i v i d a d e s .

Ler máis
Fundación CIP Oferta de emprego
Publicado por Juan Zaragoza el 19-07-2017 19:30:22

1 Orientador/a Laboral

Ler máis