Logo Alcaldia de Vigo
FEAFES-Galicia (Federac. de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia)
http://www.feafesgalicia.org/
Rúa Serafín Avendaño, 18-baixo. Oficina 10-11. 36201 Vigo.
Mostrar mapa
Seguidores (0)
Logo Conselleria
Muro
Para poder escribir ou comentar no muro ten que iniciar sesión
Oferta de emprego en FEAFES-Galicia A presente oferta de emprego están vinculada a posible concesión de fondos a través da Subvención do Programa De Axudas Municipais para O Fomento Do Emprego na Convocatoria 2014 dentro do Plan Local de Emprego 2014 do Concello de Vigo. Ante esta situación Feafes-Galicia abre un proceso selectivo para un posto de traballo, concretando despoís as características da contratación según o aporte outorgado a través da línea de Subvención do Concello de Vigo. Posto Ofertado: 1 TÉCNIC@ AUXILIAR ADMINISTRATIVO Titilación: Ciclo Medio ou FP de 1º Grado na rama administrativa ou Nivel de estudios equivalente. A candidatura é para persoas con certificado de valoración de discapacidade en vixencia. Valoraranse coñecementos profesionais ou formación en: Xestión administrativa. Atención ao público. Aplicacións informáticas. Grabación de datos. Para o posto é imprescindible ser demandante de emprego e ter empadroamento no Concello de Vigo cunha antiguedade cando menos dende o 1 de xaneiro do 2014. As persoas candidatas deberan remitir o seu Curriculum Vitae vía correo electrónico o seguinte enderezo delegacion.vigo@feafesgalicia.org indicando no asunto do correo: Oferta Administrativo Vigo. O plazo de presentación de Curriculums remata o venres día 1 de agosto as 14:00 horas. É imprescindible achegar copia dixitalizada da tarxeta de demandante de emprego actualizada e do volante de empadroamento.
Hemos cambiado el logotipo de la Asociación, el nuevo lo podeis ver a la derecha de este muro.