Logo Alcaldia de Vigo
A.V. NAVIA
A.V EMILIO CRESPO-NAVIA
- Atención aos veciños/as nos temas/problemas/inquedanzas de todo tipo que entren no ámbito de actuación desta Asociación Veciñal. Canalización das queixas/problemas/melloras/peticións diante das Administracións Públicas, (ou doutro tipo de entidades), que entren no ámbito de actuación desta Asociación. - As que indican os Estatutos. Descrición: ... Ler máis
Rúa Bravo, 6. Tlfno/Fax: 986.241.534
Mostrar mapa
Seguidores (1)
  • A.VV. VAL DO FRAGOSO
Logo Conselleria
Nos
Nome
A.V. NAVIA
A.V EMILIO CRESPO-NAVIA
Categoría
Veciñais, de consumidores, sociocomunitarias e socioculturais
Asociacións veciñais [100100]
Parroquía
Enderezo
Rúa Bravo, 6. Tlfno/Fax: 986.241.534
Descripción
- Atención aos veciños/as nos temas/problemas/inquedanzas de todo tipo que entren no ámbito de actuación desta Asociación Veciñal. Canalización das queixas/problemas/melloras/peticións diante das Administracións Públicas, (ou doutro tipo de entidades), que entren no ámbito de actuación desta Asociación. - As que indican os Estatutos. Descrición: A Asociación Veciñal de Navia "Emilio Crespo", creada neste barrio de Vigo en 1978, ten os seguintes fins, (tal e como se indica no Artigo nº 3 dos seus Estatutos): 1º. A reivindicación constante dunha maior participación cidadá nas cuestións públicas. 2º. A loita contra a especulación do solo. 3º. A mellora da calidade de vida e a esixencia dunha maior participación das veciñas/os en tódalas deci sións que lles afecten. 4º A coordinación solidaria de tódolos veciños/as en defensa dos fins desta Asociación. 5º A defensa dos dereitos de tódalas persoas, especialmente as marxinadas e explotadas, na procura de que o noso barrio e cidade teña lugares de lecer, educación, cultura, reunión e convivencia. 6º. A busca da unidade de tódolos veciños/as do barrio. 7º. A defensa do idioma galego, que será empregado preferiblemente pola Asociación. 8º. A defensa da calidade de vida das veciñas/os en tódolos seus aspectos (alimentos, auga, aire libre, escolas, vivendas, sanidade pública, urbanismo, cultura, etc.).